Sú vaše dáta bezpečne vymazané?

Sú vaše dáta bezpečne vymazané?

Mazanie dát

Otázku okolo bezpečného vymazania dát rieši veľa ľudí, hlavne v situáciach, keď predávajú svoj harddisk alebo idú niekomu požičať svoj USB kľúč na ktorom predtým mali dokumenty. Je tu veľa špekulácií čo je dostatočné, “zaručené” spôsoby ako súbory odstrániť a podobne. Poďme si však zhrnúť všetky fakty..

Klasické disky

Pri bežných diskoch dáta nie sú fyzicky vymazané, iba odstránené zo zoznamu súborov. To znamená, že operačný systém ich „nevidí“ a berie to ako voľné miesto na disku. No v realite môže trvať nejakú dobu než sa daná oblasť disku znova prepíše novými dátami. Takže ak by sme takýto disk s “vymazanými” dátami stratili, niekto kto by ho našiel by vedel naše dáta obnoviť. V tomto prípade teda vieme využiť bezplatné programy ako napríklad Eraser , ktoré prepíšu oblasť, kde sa predtým nachádzali naše súbory, náhodnými znakmi a tak efektívne znemožníme opätovné prečítanie dát priamo z disku.

Jedno prepísanie stačí

Častokrát sa môžete dočítať že najlepšie je 32-krát prepísať dané miesto náhodnými dátami a podobne. No na základe staršieho výskumu bolo dokázané, že jedno prepísanie dát stačí. Odborníci v nej zistili, že pravdepodobnosť obnovenia jedného bitu u používaného staršieho modelu disku, u ktorého bolo uskutočnených v minulosti už veľa zápisov, je približne 56%. Používaný disk simulovali 32 kompletnými prepismi celého nového disku. Pravdepodobnosť prečítania jedného bajtu je tak 0.967%, pravdepodobnosť kompletného prečítania štyroch vybraných bajtov už len 8.75 ^ -9. Odkaz na výskum:

https://www.vidarholen.net/~vidar/overwriting_hard_drive_data.pdf

USB a SSD disky

Tieto typy diskov sa líšia od klasických diskov tým, že ukladanie dát rieši riadiaci systém pamäte. V praxi to znamená že aj keď si operačný systém myslí že zapisuje na rovnaké miesto, v skutočnosti zapisuje na úplne iné miesto a tak je nemožné dáta prepísať úplne. Toto sa deje práve kvôli tomu, že pamäte sú založené na inom princípe ukladania dát a pri každom zápise sa opotrebáva. SSD disky na rozdiel od starých pevných diskov obsahujú príkaz TRIM, aby operačný systém informoval disk, ktoré miesta alebo bloky sú k dispozícii a nie sú využívané. Čiže ak vymažete nechcený súbor, operačný systém informuje disk, že daný súbor bol zmazaný. Následne SSD vymaže informácie zo svojej pamäte. Výhodou SSD je, že raz už vymazané súbory a dokumenty sú neobnoviteľné.

Ako ochrániť svoje vymazané dáta?

Ak sa teda nechcete strachovať o svoje dáta ak náhodou stratíte USB alebo iné médium, prepíšte ich jeden krát náhodnými dátami. Použite na to programy ktoré sú na to vytvorené. Ak si však chcete byť na 100% istý ochranou svojich dát, šifrujte ich už na začiatku. Predídete tak neskorším komplikáciam pri strate USB alebo disku.

About the author

Citadelo
Citadelo je dom plný etických hackerov na vašej strane. Pomáhame otestovať ich informačnú bezpečnosť. Podrobte svoje IT prostredie výzve a odhaľte, do akej miery sú vaše citlivé dáta chránené.
Zobraziť viac od autora

Related posts