Priemyselná bezpečnosť

Priemyselná bezpečnosť

Automatizácia a digitalizácia priniesla nový pohľad na bezpečnosť aj do priemyselného sektora. Citadelo sa od roku 2015 venuje bezpečnostným auditom priemyselných kontrolných systémov (SCADA) a súvisiacej infraštruktúry.

Audit priemyselnej bezpečnosti

Téme bezpečnosť priemyselných kontrolných systémov (ICS/SCADA) sa venujeme už niekoľko rokov. Ide o komplexné projekty, ktoré zahŕňajú širokú paletu testovacích techník a metód, akými môžu byť Reverse Engineering, testovanie GSM komunikačných modulov, bezpečnostná analýza hardvérových komponentov, analýza protokolov, statická analýza zdrojového kódu alebo audit priemyselnej business logiky.

Pentest priemyselných riešení

Spoločnosť Citadelo sa má bohaté skúsenosti aj v oblasti priemyselných kontrolných systémov (ICS), ktoré poznáme aj pod skratkou SCADA. Penetračný test pomáha odhaliť zraniteľnosti v riadiacich systémoch a tak ochrániť Vaše know-how a udržať výrobné procesy bez nákladných výpadkov.

Pentest Infraštruktúry

Ak prevádzkujete vlastné servery a sieťovú infraštruktúru, tak odporúčame pravidelné bezpečnostné overovanie. Únik zamestnaneckých, zákazníckych dát alebo know-how môže mať vážne následky na váš biznis a dobré meno. Okrem testov vieme ponúknuť aj služby z oblasti poradenstva a bezpečnostného monitoringu.

Interné pentesty

Jedná sa o bezpečnostný audit formou penetračného testu, pomocou ktorého odhalíme bezpečnostné zraniteľnosti vo vašej sieti. Audit reflektuje útok vykonávaný z vnútorného prostredia siete, z pohľadu zamestnanca s bežnými používateľskými oprávneniami, bez ďalších znalostí o internej infraštruktúre, či prevádzkovaných aplikáciách.

Externé pentesty

Jedná sa o bezpečnostný audit formou penetračného testu, pomocou ktorého odhalíme bezpečnostné zraniteľnosti vo vašej sieti. Audit reflektuje útok vykonávaný zvonku/z Internetu, bez akýchkoľvek znalostí o architektúre, dostupných systémov, či aplikáciách alebo používateľských prístupov (formou “black-boxu”).

Pentest Internet of Things (IoT)

Okrem typickej IT infraštruktúry sa zameriavame aj na zariadenia a webové služby spojené so zariadeniami z kategórie Internet of Things. IoT a smart zariadenia sú dnes nasadzované v domácnostiach, vo firmách a priemysle ale bezpečnostné riziko s tým spojené sa výrazne podceňuje.

Poradíme Vám?
Poradíme Vám?
Tomáš Horváth
Vám rád poradí